Taksäkerhet Syd AB

När du behöver ett tätt, tryggt & säkert tak!
KontaktTjänster

VÄLKOMMEN TILL TAKSÄKERHET SYD AB

Taksäkerhet Syd AB är det lilla växande företaget i byggbranschen som inriktar sig på papptak, tätskikt och taksäkerhet.

Taksäkerhet Syd AB startades 2015 och drivs av tre bröder som tillsammans har över 20 års erfarenhet i takbranschen. Vi har yrkesstoltheten kvar när det kommer till utseende och kreativa lösningar för kunden som följer dagens riktlinjer. Vi är utbildade och certifierade genom våra leverantörer, vi jobbar bara med produkter som är CE-/P-märkta och godkända av SITAC och SP.

Vi levererar tak/tätskikt/taksäkerhet till:

  • Byggföretag, som underleverantör
  • Industrier/företag
  • Kommuner
  • Bostadrättsföreningar
  • Privatpersoner
R

Engagemang

Alltid vara engagerade i våra kunder.

R

Flexibilitet

Vi anpassar oss efter kunds önskemål.
R

Kvalité

Vi strävar alltid efter att hålla kvalité.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss för mer information eller gratis offert! ➜

TIDIGARE UPPDRAG

På nya bostadsområdet Åhusparken är det nu papp- och sedumtak. Totalt 3200 m2 Trebolit Unic Svart och 1000 m2 Sedumtak från Urban Green.

BÄTTRE MILJÖ FÖR ALLA

Elastolit LESSNOX
Med Elastolit LESSNOX reducerar du mängden NOx-partiklar i luften. Det ger en renare luft – för både dig och mig! Utsläppen av NOx-partiklar från t.ex. bränder, bilar, lastbilar och verksamheter är stadigt stigande. Det här partiklarna förorenar luften och är skadliga för miljön. Därför bör det göras något aktivt för att bryta ned partiklarna innan de ställer till problem för hälsan. Det är här LESSNOX-membranet kommer in som lösningen på problemet! Skiffret är belagt med titandioxid vilket bryter ned NOx-partiklarna mycket snabbare. Det är till gagn för miljön och för oss alla!
Om Kväveoxid (NOX) och hur fungerar Trebolit Elastolit LESSNOX
Kväveoxider (NOx) är luftföroreningar som kommer ifrån fordon och industrin i form av avgaser och som är skadliga för människor och miljö. Trebolit Elastolit LESSNOX är belagd med ett skiffer som fungerar likt enkatalysator vilken reducerar kväveoxidkoncentrationen i luften. En katalysator är ett ämne som utan att förbrukas ändrar förutsättningarna för en kemisk reaktion genom att öppna alternativa reaktionsvägar. Med hjälp av uv-ljus och katalysatorskiffern på taket oxideras kväveoxiderna till nitrat som istället blir till näring för växter.

En katalysator, i detta fall Titanoxid (TiO2) påskyndar reduceringen av NOX betydligt och gör att reaktionerna kan ske vid en betydligt lägre temperatur och mycket snabbare. Katalysatorer fungerar även ofta selektivt vilket gör att den gynnar önskade reaktioner och missgynnar andra oönskade reaktioner. Reducering av NOX sker alltid på taken med hjälp av uv-ljus från solen men mycket långsamt. En katalysator påskyndar reaktionen kraftigt och gör att reaktionerna går snabbare och sker vid lägre temperaturer.

Visste du att

Ett Elastolit LESSNOX-tak på 1000 m2 neutraliserar varje år lika mycket kväveoxider som en bensinbil (klass Euro 5) släpper ut under 3260 mils bilkörning.

När du tar hjälp utav oss får du ett tätt, tryggt och säkert tak. Dessutom värnar du om miljön!