Taksäkerhet Syd

Taksäkerhet Syd är ett företag som erbjuder montage med bitumenprodukter som är anpassade för det nordiska klimatet, termisk isolering, takvegetation och taksäkerhet.  I folkmun är vi pappläggare, papptak & tätskikt.

Vi är verksamma i hela Skåne, Blekinge och södra Småland. Beroende på arbetet som ska utföras så tar vi jobb i hela Sverige.

Taksäkerhet Syd startades 2015 och drivs idag av två bröder som tillsammans har över 25 års erfarenhet i takbranschen. På Taksäkerhet Syd arbetar idag 11 personer.

Vi har yrkesstoltheten kvar när det kommer till det estetiska och tillhandahåller kreativa lösningar för kunden som följer dagens riktlinjer. Vi är utbildade och certifierade genom våra leverantörer, vi jobbar bara med produkter som är CE-/P-märkta och godkända av SITAC och SP.