Tjänster

Tjänster

Nyproduktion

Att kontraktera Taksäkerhet Syd som underentreprenör för takentreprenaden innebär mindre problem för er som beställare, utsatta tider hålles och högsta kvalitet på utförande och material lovas.

Takomläggning

Att kontraktera Taksäkerhet Syd som totalentreprenör vid takomläggning innebär mindre jobb för dig som beställare. Vi samordnar med plåtslagare, snickare, elektriker, ställningsbyggare etc.

Service

Vi har en servicepolicy som säger att vid stormskador eller andra plötsliga läckage så ska vi vara ute hos er för konsultation inom 24h och arbetet påbörjat inom 72h. På så sätt minimera fortsatt skada på eller runt din egendom och eventuella vattenskador invändigt.