Service

Service

Lång erfarenhet

Vi har en servicepolicy som säger att vid stormskador eller andra plötsliga läckage så ska vi vara ute hos er för konsultation inom 24h och arbetet påbörjat inom 72h. På så sätt minimera fortsatt skada på eller runt din egendom och eventuella vattenskador invändigt.

Vi erbjuder även serviceavtal där vi tar hand om era tak genom årliga kontroller, erbjuder lösningar för utsatta takdelar när de tjänat sin tid. Även städning, snöskottning och istappsborttagning erbjuds.

Generösa garantier

Vårt arbete omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ genom ett samarbete med AB Tätskiktsgarantier i Norden. Detta innebär att vår takentreprenad erbjuder dig som kund ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak.